GDPR Lagring av personuppgifter

Ang GDPR

Information om vår lagring av kunduppgifter

 

Insamling

1)  Direkt via kontaktruta på våra hemsidor eller via mailkontakt

Dessa förfrågningar och uppgifter sparas tills vi bedömer ärendet avslutat, därefter raderas all korenspondens.

Om vi – efter att ha svarat på förfrågan – inte hör något från kunden, raderas förfrågan efter 30 dagar.

 

2)  Vid försäljning av varor

Alla kunder tilldelas ett unikt kundnr.

Vi samlar in följande uppgifter, som dels anges på kundens faktura i vår bokföring, samt i vårt kundregister för garanti och serviceärenden:

Kundens för och efternamn

Kundens adress

Kundens telefonnr

Kundens mailadress

Samt vid ev. garanti eller serviceärende, vad som utförts. 

 

Lagring och användning av kunduppgifter

Vi  sparar dessa uppgifter (i enlighet med bokföringslagen), 7 år och 4 månader.

Därefter raderas samtliga uppgifter ur kundregister samt vår bokföring.

 

Utskick / Reklam

Vi gör inga mail eller brevutskick till kund baserat på postadress eller mailadress – utan att kund uttryckligen godkänt detta i förväg.

 

För mer info, kontakta ansvarig:

Tom Hellström
Vasastans Guldsmedja AB
Box 19149
104 32  STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 37, 8tr
Tel: 070-590 81 50
info@vasaguld.se

 

Stockholm 25/5 2018
Utgåva: 1

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes