Diamanter Kimberleyprocessen

Vasastans Guldsmedja AB

Vi har alltid varit oerhört noggranna gällande diamanter och dess ursprung. Vi samarbetar endast med utvalda, erkända leverantörer där vi alltid kan garanteras att allt går rätt till, är seriöst och korrekt hanterat.

Samtliga diamanter vi säljer är garanterade av leverantör såsom Konfliktfria stenar enligt Kimberleyprocessen.

Här förklarar vi kortfattat vad detta är och betyder.

Kimberleyprocessen

Ursprungligen startat av en grupp afrikanska länder, samtliga producenter av diamanter. Man skapade ett certifieringssystem (KPCS) med syftet att förhindra rebeller att med oslipade diamanter kunna finansiera strider mot sittande regeringar. En mängd uppslitande konflikter hade då finansierats genom diamanthandel. FN:s generalförsamling uttryckte sitt stöd för denna process (resolution 55/56).

KPCS (etablerat 2003) är ett samarbete mellan industrin, civilsamhälle och ett antal regeringar. Syftet är att genom certifiering för oslipade diamanters ursprung, försvåra marknaden för så kallade konfliktdiamanter.

Konfliktdiamanter (även kallade krigsdiamanter, blodsdiamanter) är diamanter producerade i en krigszon och används för att finansiera väpnade konflikter, ibland för så kallade krigsherres räkning. Ett känt exempel på detta är inbördeskriget i Sierra Leone.

En mycket omtalad film, Blood Diamond (2006), handlar om konfliktdiamanter.

Vill du veta mer?

Det finns mycket på internet att läsa om detta ämne. Vi rekommenderar i så fall att börja med Kimberley process egna hemsida:

https://www.kimberleyprocess.com/

Powered by WordPress. Designed by WooThemes