Diamant certifikat

För diamanter från ca 0,30c och uppåt kan vi erbjuda certifierade stenar. Detta betyder att ett erkänt, oberoende labroratorium har besiktat och kontrollerat diamanten, och utfärdat ett intyg, ett s k certifikat på diamantens äkthet och kvalite. Detta kan ses som en extra trygghetsfaktor för dig som kund. Vi har valt att leverera diamanter certifierade av de tre mest erkända instituten i vår branch. Dessa är HRD, GIA samt IGI.

Läs mer om dessa nedan! Har du några frågor, tveka inte att kontakta oss.

HRD Antwerp

Institute of Gemmology

HRD ( Hoge Raad voor Diamant / Diamond High Counsil ) är en privat stiftelse, etablerat i Antwerpen 1973. De anses vara ett av de tre främsta instituten för kvalitetsbedömning av diamanter. Antwerpen är ett av världens främsta centrum för diamanthandel, och stora mängder diamanter passerar här de 4 diamantbörser som finns i staden. HRD står här som en erkänd instans för kontroll av diamanter samt utbildning. Läs gärna mer på deras hemsida – HRD Antwerp

GIA

Gemological Institute of America

GIA – det kanske mest kända av de tre största instituten ( Gemological Institute of America ) etablerades 1931, och huvudkontoret ligger i Carlsbad, Kalifornien USA. Varande ett icke kommersiellt institut, har man under många etablerat en mycket respekterad position inom diamant och ädelstenshandeln. Förutom kvalitetsbedömning av ädelstenar har man även erkänd utbildning av gemmologer, bedriver forskning samt utveckling av instrument för branschen. Läs gärna mer på deras hemsida – GIA

IGI

International Gemological Institute

Med gemmologiska labratorium i bland annat Antwerpen, New York, Mumbai, Bangkok, Tokyo, Toronto, Los Angeles, Dubai, Tel Aviv, Cavalese och Seoul så är IGI idag världens största institut för kvalitetsbedömning av ädelstenar. IGI är ett oberoende institut som är mycket erkänt för sin höga nogrannhet, stora erfarenhet och kunnande. IGI tillhandahåller också utbildning för både juvelerare och privatpersoner. Läs gärna mer på deras hemsida – IGI

Powered by WordPress. Designed by WooThemes