Diamantens 4 C

Diamanter klassificeras normalt efter det som kallas Diamantens 4 C.

Kombinationen av dessa fyra faktorer är det som styr priset på diamanten, och små skillnader kan betyda helt olika prisbilder.

1. Carat  (vikt)
2. Colour  (färg)
3. Clarity  (klarhet)
4. Cut  (slipning)

Nedan finns mycket info om dessa fyra faktorer – är det något du undrar över? Fråga oss!

När du läst nedanstående, se gärna vår högst personliga åsikt om val av diamant! Läs mer här!

1.

CARAT / Vikt

När man talar om storlek på en diamant, talar man oftast om hur många Carat stenen är på. Carat är en egen vikt-enhet för ädelstenar ( 1.00 carat = 0,2 gram).

Precis som 1 krona är 100 öre, så delar man upp 1 carat i 100 hundradelar. Dvs 15 hundradelar är då 0,15 carat. (På engelska säger man 1 carat = 100 points, dvs 15 points = 0,15 carat)

Priset på en diamant styrs av en kombination av slipning, färg och klarhet (se nedan) vilket gör att två diamanter i samma carat-storlek (vikt) kan ha helt olika priser. För att väga diamanter används speciella diamantvågar, som är mycket känsliga.

Eftersom ju större diamant ju sällsyntare – så är priserna på diamanter progressiva. Detta betyder att 1 st 0,50 carat diamant kostar betydligt mer är 5 st 0,10 carat diamanter (= 0,50 carat).

Slutligen – förväxla inte Carat (stavat med C) med Karat (stavat med K). Det sistnämnda betyder istället guldhalt ( t ex 18 karat
guld.

2.

COLOUR / Färg

De mest värdefulla diamanterna är helt vita (färglösa), men dom finns i en färgskala från exceptionellt vit till tydligt gul. De kan också skifta i grått eller brunt. I bokstäver talar man om en skala från D till Z, där D är den högsta graden. Desto vitare diamant, desto mer sällsynt och ju högre värde.

För att bedöma diamanternas färg används endera så kallade “master stones”, vilket är godkända utvalda jämförelsestenar, eller avancerade elektroniska instrument.

 

 

 


Färg på diamanter graderas enligt följande tabell:

Beteckning Namn Förkortning Svenska
Vita diamanter
D E River R Mycket sällsynt vit
F G Top Wesselton TW Sällsynt vit
H Wesselton W Vit
Tonade/Gula diamanter
I Top Crystal Tcr Mycket lätt tonad vit
J Crystal Cr Lätt tonad vit
K L Top Cape Tca Tonad vit
M N Cape Ca Lätt gulaktig
O – R Light Yellow LY Lätt gul
S – Z Yellow Y Gul

Flourescens

Vid bestrålning med UV-ljus kan ibland diamanter sända ut ett ljussken, vanligen blått. Detta kallas att diamanten flourescerar. Detta har sällan någon betydelse vid valet av diamant. En kraftig flourescens kan dock ha inverkan neråt på priset när det gäller större diamanter.

Färgade diamanter (Fancy Colours)

Det finns även diamanter i en rad olika färger – blå, röda, rosa, gröna och så vidare. Dessa är mycket sällsynta, och endast ett mindre antal hittas och kommer ut på marknaden varje år. Priserna på dessa är, i jämförelse med de vita, betydligt mycket högre. Bedömningskriterierna för de färgade skiljer sig från de vita diamanterna. Här är det istället färgen i sig som är viktigaste bedömningsgrunden för priset.

Det finns också behandlade diamanter (treated diamonds) i en rad olika färger. I dessa har man med avancerad teknik (electron accelerators) bestrålat vita diamanter och lyft fram en tydlig färg. Inget material eller färg har tillsats. Dessa stenar är känsliga för mycket hög värme (svetslåga) men är för övrigt normalt sett helt färgbeständiga.

3.

CLARITY / Klarhet

Eftersom diamanter har bildats djupt ner under jorden under enorm värme och tryck, har dom alla vad man kan kalla sina egna “födelsemärken” eller “fingeravtryck”. Dessa s k inneslutningar kan vara i form av kristaller, fjädrar, sprickor, moln osv. Vanligen förekommande är mörka fläckar, ofta i form av andra mineraler.

Även efter diamanten slipats finns normalt inneslutningar inuti diamanten. Begreppet Klarhet/Renhet hänvisar till avsaknaden av dessa, ju färre och mindre desto sällsyntare (och kostsammare) sten.

Varje diamant är unik. Man bedömer diamanten i 10 gångers förstoring, med lupp eller mikroskop. Rätt ljus, tränat öga och utbildning krävs. Man bedömer sedan antal, storlek, placering, typ och färg på inneslutningarna. Utifrån vad man då ser, klassificeras stenen efter tabeller och en internationell skala enl nedan.

Beteckning Certifierade Engelska Svenska
FL FL Flawless Fri från inneslutningar och ytfel
IF IF Internally flawless Fri från inneslutningar
VVS VVS-1 VVS-2 Very, very small inclusions Mycket, mycket små inneslutningar
VS VS-1 VS-2 Vey small inclusions Mycket små inneslutningar
Si Si-1 Si-2 Small inclusions Små inneslutningar
P P-1 P-2 P-3 Pique Tydliga inneslutningar

4.

CUT / Slipning

När man talar om en diamants slipning avses inte formen (rund, hjärtslipad, oval, fyrkantig osv) utan det som avses är proportioner, symmetri och polish. Slipning är den faktor som påverkar diamantens skönhet mer än något annat, den faktor som skänker stenen lyster och briljans – eller det som idag i skämtsam ton kallas “glitter” och “bling-bling”.

Diamantens proportioner är mycket viktiga – en för grund slipning tappar ljuset rakt igenom stenen, en för djup slipning skickar ut ljuset åt sidan, medan en idealisk slipning skickar tillbaka ljuset till betraktaren.

 

 

 

 

 

 


Slipgrader:

Cut (English) Slipning (Svenska)
Excellent Exellent
Very Good Mycket God
Good God
Fair Mindre God
Poor Dålig

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes