Diamanter

Vi kan nu med glädje erbjuda certifierade diamanter i samband med köp av enstensring.

Ett certifikat innebär att ett oberoende institut har kontrollerat stenen på ett gemmologiskt laboratorium, och därefter utfärdat ett certifikat på diamanten. En extra trygghetsfaktor för dom som så önskar.

Vi kan alltid i lager en kollektion av noggrant utvalda diamanter med certifikat. Om vi inte har önskad storlek eller kvalite, så ordnar vi det. (pris på begäran).

Samtliga diamanter hos oss är garanterade av leverantör såsom konfliktfria diamanter enl Kimberly process protocol.

Priserna avser lös diamant med certifikat. Tillkommer gör den ringmodell som önskas, vi har en rad olika fina modeller. Du kan även köpa enbart stenen om så önskas.

……………………………………………………………………………………………

Diamanter till KAMPANJPRIS finns nu på vår andra sida –

VASADIAMANT

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes